BotServ Komutları

BotServ

SohbetSe’nın Farkı farklı Komutlar ”IRc BotServ Komutları” Gururla Sunar.

YARDIM ET
BotServ , kendi kanalınızda bir bot bulundurmanıza izin verir.
Ev sahibi olamayan kullanıcılar için oluşturuldu
bir botu yapılandırmak ya da kullanmayan ağlarda kullanmak için
kullanıcıların botuna izin ver. Mevcut komutlar listeleniyor
altında; bunları kullanmak için / msg BotServ komutunu yazın . İçin
Belirli bir komut hakkında daha fazla bilgi, / msg yazın
BotServ HELP komutu .

BOTLIST Mevcut botları listeler
ASSIGN Bir kanala bot atar
SET Bot seçeneklerini yapılandırır
KICK kickers yapılandırır
BADWORDS Kötü kelime listesi korur

Diğer komutlar: ACT INFO SAY UNASSIGN

En az olduğunda, bir kanal bir kanala katılacak
Üzerinde kullanıcı (lar) var.

BOTLIST
Sözdizimi: / msg BotServ BOTLIST

Bu ağdaki tüm mevcut botları listeler.

ATAMAK
Sözdizimi: / msg BotServ ASSIGN chan nick

Kanal değiştirgeye nick ile işaretlenmiş bir bot atar. Sen
daha sonra kanalın botunu uygun şekilde ayarlayabilir
ihtiyaçlarınız.

UNASSIGN
Sözdizimi: / msg BotServ UNASSIGN chan

Bir kanalın botunu kaldırır. Bu komutu kullandığınızda,
bot artık kanala katılmayacak. Ancak, bot
Kanal için yapılandırma tutulur, böylece her zaman
Yeniden yapılandırmak zorunda kalmadan bir botu yeniden atayabilmek
tamamen.

BİLGİ
Sözdizimi: / msg BotServ INFO { chan | nick }

Bir kanal veya bot hakkında BotServ bilgilerini görmenizi sağlar.
Parametre bir kanalsa, bilgi alırsınız.
etkin vuruşlar gibi. Parametre bir nick ise,
oluşturma gibi bir bot hakkında bilgi alırsınız
açık olduğu kanalların sayısı veya sayısı.

SET
Sözdizimi: / msg BotServ SET kanalı seçenek parametreleri

Bot seçeneklerini yapılandırır. seçenek şunlardan biri olabilir:

DONTKICKOPS Ops bot botlara karşı korumak
DONTKICKVOICES Sesleri bot botlara karşı korumak
GREET Selam mesajlarını etkinleştir
FANTASY Fantaziist komutları etkinleştir
SYMBIOSIS Botun gerçek bir bot gibi davranmasına izin ver

Tür / msg BotServ HELP SET seçeneği daha fazla bilgi için
belirli bir seçenekte.

Not: Bu komuta erişim
Seviye seti.

SET DONTKICKOPS

Kullanımı: / msg BotServ SET kanal DONTKICKOPS { ON | OFF }
Bir kanalda ops koruma modunu
etkinleştirir veya devre dışı bırakır .
Etkin olduğunda, ops bot tarafından başlatılmaz
NOKICK seviyesine uymasalar bile.
SET DONTKICKVOICES

Kullanımı: / msg BotServ SET kanalı DONTKICKVOICES { ON | OFF }
Bir kanalda ses koruma modunu
etkinleştirir veya devre dışı bırakır .
Etkinleştirildiğinde, sesler bot tarafından başlatılmayacak
NOKICK seviyesine uymasalar bile.

SET FANTASY
Kullanımı: / msg BotServ SET kanalı FANTASY { ON | OFF }
Kanaldaki fantezi modunu
etkinleştirir veya devre dışı bırakır .
Etkin olduğunda, kullanıcılar kullanabilecektir
komutlar! op,! deop,! ses,! devoice,
kick,! kb,! unban,! bir kanalda görüldü
bunları kullanmak için; her biri için veya olmadan nickle dene,
ve bazıları için bir sebeple?).

Fantaisist kullanmak isteyen kullanıcıların
komutlar her ikisi için de yeterli seviyeye sahip olmalı
FANTASIA ve bağlı başka bir seviye
gerekirse komutun (örneğin, kullanılması
op, OPDEOP için kullanıcı yeterli erişime sahip olmalıdır
düzeyi).
GREET AYARLA
Kullanımı: / msg BotServ SET kanalı GREET { ON | OFF }
Bir kanalda karşılama modunu
etkinleştirir veya devre dışı bırakır .
Etkin olduğunda, bot selam verecek
sağlanan kanala katılan kullanıcıların mesajları
kanala yeterince erişimleri var.
SET SYMBIOSIS
Kullanımı: / msg BotServ SET kanalı SYMBIOSIS { ON | OFF }
Kanalda simbiyoz modunu
etkinleştirir veya devre dışı bırakır .
Etkin olduğunda, bot her şeyi yapar
normalde BotServ tarafından, MODE gibi
KICK’ler ve hatta giriş mesajı.
KICK
Sözdizimi: / msg BotServ KICK kanal seçenek parametreleri

Bot vuruşlarını yapılandırır. seçenek şunlardan biri olabilir:

BOLDS Botun bükümleri olup olmadığını belirler
BADWORDS Botun kötü kelimelerle başlayıp başlamadığını ayarlar
CAPS Botun başları tekmelerse
RENKLER Botun renkleri başlatıp açmadığını ayarlar
FLOOD Bot kullanıcıları su basıyorsa
TEKRAR Botun tekrar eden kullanıcıları başlatıp kullanmayacağını belirler
kendilerini
REVERSES Bot vuruşları tersine döner
UNDERLINES Botun vuruşlarının altını çizip çizmediğini belirler.

Tür / msg BotServ HELP KICK seçeneği daha fazla bilgi için
belirli bir seçenekte.

Not: Bu komuta erişim
Seviye seti.
KICK BOLDS

Sözdizimi: / msg BotServ KICK kanalı BOLDS { ON | OFF } [ ttb ]

Cıvataları kicker’ı açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botlara, cıvata kullanan kullanıcıları vurmasını söyler.

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
KICK RENKLERİ

Sözdizimi: / msg BotServ KICK kanalı RENKLER { ON | OFF } [ ttb ]

Renk kicker’ını açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botları renk kullanan kullanıcıları vurmasını söyler.

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
KICK TERSLER
Kullanımı: / msg BotServ KICK channel REVERSES { ON | OFF } [ ttb ]

Ters çevirici kicker’ı açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botun tersini kullanan kullanıcıları vurmasını söyler.

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
KICK UNDERLINES
Kullanımı: / msg BotServ KICK kanalı UNDERLINES { ON | OFF } [ ttb ]

Alt çizgi kicker’ını açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botun alt çizgileri kullanan kullanıcıları vurmasını söyler.

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
KICK CAPS
Kullanımı: / msg BotServ KICK kanalı CAPS { ON | OFF } [ ttb [ dak [ yüzde ]]]

Kapak kicker’ını açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botta konuşan kullanıcıları vurmasını söyler
CAPS.

Bot sadece en az min. Kapaklar varsa
ve en az oluşturan yüzde toplam %%
metin satırı (verilmediyse, varsayılan olarak 10 karakter)
ve% 25).

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
KICK FLOOD
Kullanımı: / msg BotServ KICK kanalı FLOOD { ON | OFF } [ ttb [ ln [ sn ]]]

Sel kicker’ı açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botun sel basan kullanıcıları vurmasını söylersaniye saniyede
en az ln satırları kullanan kanal
(verilmediyse, varsayılan olarak 10 saniyede 6 satıra).

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
TEKRAR TEKRAR
Kullanımı: / msg BotServ KICK #kanal REPEAT { ON | OFF } [ ttb [ num ]]

Tekrarlayıcıyı açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botun tekrar eden kullanıcıları vurmasını söyler
kendileri num kez (num verilir değilse, o
varsayılanlar 3).

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.
KICK BADWORDS
Sözdizimi: / msg BotServ KICK #kanal BADWORDS { ON | OFF } [ ttb ]

Kötü kelimeleri kicker’ı açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, bu
seçeneği, botun belirli kelimeler söyleyen kullanıcıları vurmasını söyler
Kanallarda.

Kullanarak kanalınız için kötü kelimeleri tanımlayabilirsiniz.
BADWORDS komutu. Tür / msg BotServ HELP BADWORDS için
daha fazla bilgi.

ttb, bir kullanıcının kaç defa atılabileceğidir
yasaklanmadan önce. Ttb’yi devre dışı bırakma
ban sistemi bir kez aktive edildi.

KÖTÜ SÖZLER
Sözdizimi: / msg BotServ BADWORDS kanalı ADD sözcüğü [ SINGLE | START | END ]
BADWORDS kanalı DEL { kelime | giriş numarası | list }
BADWORDS kanal LIST [ maske | liste ]
BADWORDS kanalı CLEAR
Kanal için kötü kelimeler listesini
korur . Kötü
kelimeler listesi hangi kelimelerin atılacağını belirler
Kötü kelimeler kicker etkin olduğunda. Daha fazla bilgi için,
türü / Msg BotServ YARDIM BAŞLANGIÇ BADWORDS .
BADWORDS ADD komutu belirtilen kelimeyi ekler
badword listesi. SINGLE belirtilmişse, bir tekme olacak
Sadece bir kullanıcı tüm kelimeyi yazdığında yapılır. START ise
Belirtilen, bir kullanıcı bir kelime söylerse bir tekme yapılacaktır
bu kelime ile başlar . Eğer END belirtilmişse, tekme
Bir kullanıcı ile biten bir kelime diyorsa yapılacaktır
kelime . Eğer bir şey belirtmezsen, tekme olacak
Her zaman kelime bir kullanıcı tarafından söylenir.
BADWORDS DEL komutu belirtilen kelimeyi kaldırır
Kötü kelimeler listesi. Giriş numaralarının bir listesi verilirse,
girişler silinir. (Aşağıdaki LIST örneğine bakınız.)
BADWORDS LİSTESİ komutu küfür listesini görüntüler. Eğer
joker bir maske verilir, sadece o
maske görüntülenir. Giriş numaralarının bir listesi verilirse,
sadece bu girişler gösterilir; Örneğin:

BADWORDS #kanal LİSTESİ 2-5,7-9
2 ile 5 arasında numaralandırılmış kötü kelimeler girişlerini listeler ve
7’den 9’a.
BADWORDS SİL komutunu tüm kayıtları siler
Kötü kelimeler listesi.
SÖYLEMEK
Sözdizimi: / msg BotServ SAY kanal metni

Botu verilen kanalda verilen metni söyler.
DAVRANMAK
Sözdizimi: / msg BotServ ACT kanal metni

Botu, “/ me” komutunun eşdeğerini yapar
Verilen metni kullanarak verilen kanalda.
SERVADMIN YARDIMI

Servis adminleri için aşağıdaki komut kullanılabilir:

BOT Ağ bot listesini korur
SERVADMIN BOT
Sözdizimi: / msg BotServ BOT ADD nick kullanıcı ana gerçek
BOT DEĞİŞİM oldnick newnick [ kullanıcı [ host [ gerçek ]]]
BOT DEL nick
BOT LİSTESİ

Services yöneticilerinin oluşturma, değiştirme ve silme izni verir.
Kullanıcıların kendi başlarına kullanabilecekleri botlar
kanalları.

BOT ADD , verilen kullanıcı adı ve kullanıcı adı ile bir bot ekler
ana makine adı ve gerçek isim. Bütünlük kontrolleri yapılmadığından
Bu ayarlar için gerçekten dikkatli ol.
BOT CHANGE takma adı, kullanıcı adı, hostname değiştirmeye izin verir
ya da bir botun gerçek adını gerçekten silmeden (ve
onunla ilişkili veriler).
BOT DEL , belirtilen botu bot listesinden kaldırır.
BOT LIST , BOTLIST’ın bir takma adıdır ve sadece tümünü listeler
ağda mevcut botlar.

Not : Bu bir nick olan bir bot oluşturursanız
kayıtlı, düşürülecek. Ayrıca, bir kullanıcı ise
şu anda nick kullanıyor, o öldürecek.
SERVADMIN SET

Bu seçenekler Servis adminlerine ayrılmıştır:

NOBOT Bir botun atanmasını engelle
bir kanal
ÖZEL Bir botun atanmasını engelle
IRC olmayan operatörler
SERVADMIN SET NOBOT
Kullanımı: / msg BotServ SET kanalı NOBOT { ON | OFF }

Bu seçenek, bir kanalın belirlenemeyen olmasını sağlar. Eğer bir bot
zaten kanala atanmış, atanmamış
seçeneği etkinleştirdiğinizde otomatik olarak.
Servis adminleri ile
sınırlıdır .
SERVADMIN SET ÖZEL
Kullanımı: / msg BotServ SET bot-nick ÖZEL { ON | OFF }

Bu seçenek, bir botun bir
IRC operatörleri olmayan kullanıcılar tarafından kanal.
Servis adminleri ile
sınırlıdır .

Araç çubuğuna atla
google-site-verification: google65df57c39a9107cd.html